Projekt EDUCA

Projekt EDUCA

Realizované klíčové aktivity:

03 Specifické vzdělávání - specializované metodiky pro dodávky vstupního materiálu pro provoz unikát. technologického zařízení pracujícího na bázi termické fúze dvou optických vláken.

Prostřednictvím dodavatelské firmy byla realizována celá klíčová aktivita.
Kurzy v rámci KA 03 proběhly v termínech 27.6., 29.6., 25.8., 26.8. a 5.10.2011.


04 Specifické vzdělávání - technologie přípravy výroby zaměřená na zpracování a osvojení si spec. metodik analýzy a metriky procesů v realizačních procesech OPTOKONu.
Celá klíčová aktivita byla  realizována jednak dodavatelskou firmou a jednak interním lektorem v následujících  termínech roku 2011: 11.5., 12.5., 19.5., 20.5.  25.11.  a 3.5., 26.4. 18.4.  v roce 2012  ( dodavatelská firma)
 26-27.5., 10.6., 15.6. 2011 (interní lektor)
Dvoudenní kurz 26-27.5. proběhl mimo areál společnosti.


11 Zahraniční školení Turecko - Typy optických vláken a kabelů pro výstavbu FTTH sítě
Zahraniční školení v Turecku pod záštitou  firmy CENCABLO proběhlo v termínu 20-22.4. 2011.  Účastníci tohoto školení se seznámili se specifiky Tureckého prostředí při budování FTTH a byly proškoleni firmou CENKABLO v oblasti typy kabelů a vláken pro FTTH.

05 Specifické vzdělávání - segmenty pasivních a aktivních prvků telekomunikačních sítí v podmínkách firmy OPTOKON
Kurzy v rámci KA 05 lektorovaný interním lektorem proběhly  v termínech  20.6., 15.7., 28.7., 29.7., 9.8., 18.8., 7.9., 19.9., a 30.9. 2011. Dodavatelská firma navázala na školení v roce 2012 v termínech 10.5.,4.5.,25.4., 19.4., 1.8. a 16.8.
Klíčová aktivita nebyla dosud ukončena.
 

06 Specifické vzdělávání – sledování výroby pro aktivní a pasivní prvky telekomunikačních sítí ve firmě OPTOKON
Prostřednictvím interního lektora bylo proškoleno 5 dní klíčové aktivity v následujících termínech: 13.10., 25.10., 15.11., 29.11.,  a 20.12. 2011. Dodavatelskou firmou byly realizovány školení ve dnech 15.6. , 11.6., 26.9. a 27.9. roku 2012
 

09 Obecné vzdělávání – manažerské dovednosti
V rámci klíčové aktivity byl realizován kurz “Prezentační dovednosti v angličtině”  v termínu 30-31.8. 2011.  12.-13.1.2012 proběhl kurz „Strategické řízení“ a 22.-23.2. „Implementace změn do praxe“
 


10 Obecné vzdělávání styk se zákazníkem
V rámci klíčové aktivity byl realizován dne 11.8. 2011 kurz “Obchodní komunikace”  
Od 5.6 do 8.6. proběhl v rámci klíčové aktivity blok školení „Obchodní dovednosti“ a „Obchodní prezentace v angličtině. Poslední školení této aktivity bylo realizováno 28.6.2012.

 

12 Zahraniční školení USA a Čína
V rámci klíčové aktivity proběhlo v termínu od 6.9. do 9.9. školení „Technologie a testování optických tranceiverů a navazování laseru na optická vlákna“ ve společnosti Xgiga Communication Technology   Co., Ltd.  v Číně. V termínu od 24. do 27.10. se uskutečnilo ve společnosti Vytran LLC v USA školení „Nové technologie výroby optických spliterů (rozbočnic a čidel) a proces pro jejich aplikaci v medicíně a v bezpečnostní technologii“.
Klíčová aktivita byla takto celá zrealizována.
 

13 Zahraniční školení Taiwan
Ve dnech 18.4.-21.4.2012  proběhlo zahraniční školení na téma  „Nové technologické postupy v hardwarových i softwarových řešeních optoelektronických telekomunikačních zařízeních“.

 

08 Odchylky od plánu vývojového úkolu
Školení realizované dodavatelskou firmou byly realizovány v termínech 15.8., 11.5., 25.7. a 26.7., čímž byl úspěšně ukončen celý cyklus školení v rámci dané aktivity.

 
07 Specifické vzdělávání – Dynamické operativní plánování
Realizovány byly kurzy v následujících termínech: 25.9., 19.10., 22.10., 24.8., 27.8., 28.8., 29.8., 30.8., 31.8. a 14.11. v roce 2012 prostřednictvím dodavatelské firmy. Školení v rámci klíčové aktivity nebylo dosud ukončeno.

Plánované klíčové aktivity:
Původní harmonogram školení musel být z důvodu nového výběrového řízení přepracován a v druhém pololetí roku 2012 bude pokračováno ve školení zbývajících dosud neukončených aktivitách. Co se již podařilo, bylo kromě ukončení KA 3, KA 4, KA 8 a KA 10 také realizovat všechna plánovaná zahraniční odborná školení.